Verksamhetsutveckling

Behöver er verksamhet hjälp med att få ledningsgrupperna att ta nästa steg mot digitaliseringen?

Allt fler instruktioner och riktlinjer gör det svårt att bygga upp en struktur som passar alla.

På Westro har vi operativa verksamhetsutvecklare som kan assistera er med strukturer och metoder för att nå nya höjder och hållbar utveckling.

Verksamhetsutvecklare arbetar till stor del operativt med att implementera struktur och metod i verksamheter utifrån givna och överenskomna instruktioner. Verksamhetsutvecklaren är ofta delaktig i produktutveckling och samordning av organisationens utvecklingsbehov när det gäller såväl IT som tekniska frågor. 

Oavsett bransch är verksamhetsutvecklarens roll ett ansvarsfullt arbete där det ställs stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga då rollen ofta innebär att ha flera projekt igång samtidigt. Tillsammans arbetar vi med utvecklingsfrågor, förändrings- och förbättringsarbete. 

Svart man förklarar något och gestikulerar med händerna

Kontakta oss