Systemutveckling

Behöver ert datasystem byggas upp från grunden eller hjälp med utvecklingen av ett nuvarande system?

Westro har ett brett kontaktnät av systemutvecklare med lång yrkeserfarenhet och en gedigen verktygslåda för olika situationer.  

Att vara pedagogisk och en bra lagspelare är viktigt för en systemutvecklare då man ofta arbetar tvärfunktionellt i grupp med andra kollegor inom organisationen.

Systemutvecklaren tar fram och utvecklar hela eller delar av datasystem. Det kan handla om utveckling av allt från ekonomisystem till system för styrning av industriproduktion. Systemutvecklaren kan delta i hela utvecklingsprocesser; från analys, design, programmering, test och dokumentation, men kan även vara specialiserad på någon av dessa delar. 

Kontakta oss