IT-säkerhet

 

Den ökade mängden cyberattacker och intrång mot organisationer kräver idag allt fler specialister inom IT-säkerhet.

Vår prioritet är att skydda och utveckla din organisations IT-säkerhet och konfidentiella information.

För att förhindra och förebygga kostsamma säkerhetsincidenter erbjuder Westro skräddarsydda lösningar i form av kompetenta konsulter som är specialiserade inom området.

IT-säkerhetsspecialisten ser till att tjänster och IT-system är säkra och tillgängliga men måste också hitta en balans så att programmen är användarvänliga. 

Viktigt i rollen att man har förståelse för både mjuk- och hårdvara då säkerheten kan uppstå i både maskin och likaså programmen. 
 
IT-säkerhetsspecialisten måste sätta sig in i verksamheten noggrant för att förstå vart det finns hot som kan skada verksamheten och proaktivt försöka hitta lösningar till eventuella hot för att åtgärda problemen så snabbt som möjligt. 

En betydelsefull del av IT-säkerhetsspecialisten jobb är att vara påläst och hålla sig uppdaterad om nya sorters hot och lösningar som kan förekomma. 

Med den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och den stora mängden cyberattacker som riktas mot offentliga verksamheter har IT-specialisternas jobb nog aldrig varit viktigare. 

internetkablar och annat till en router
Manlig kundtjänstmedarbetare ler mot kameran
man i tofs vid datorn på kontor
två datorer

Kontakta oss